Wedkarstwo_v2

Jezioro Salno

Położone jest około 25 km od Bydgoszczy w niedalekim sąsiedztwie wsi o tej samej nazwie. Jest to akwen o powierzchni 19,8 ha i średniej głębokości 10 m należący do grupy jezior typu polodowcowego.

Woda w jeziorze jest bardzo czysta. Brzegi w 30 procentach są porośnięte trzcinami, co ogranicza dostęp do wody dając schronienie wielkim karpiom, amurom i szczupakom. Największe złowione osobniki tych gatunków to: karp 18kg; amur 16kg oraz szczupak 12kg.

Jezioro Salno jest wodą należącą do PZW o charakterze wody specjalnej, ponieważ od ok. 20 lat gospodarzem jest koło zakładowe przy Alcatel Lucent Polska S.A. (wcześniej Lucent Technologies, AT&T Telfa, Z T Telkom-Telfa). Wynikiem tego jest bardzo dobra gospodarka zarybieniowa. Według danych z 2004r na zarybienie przeznaczono kwotę 12485 zł, co w przeliczeniu na kilogram narybku za 10 zł daje 1248,5 kg, czyli około 60kg narybku /1ha wody. W większości są to ryby o masie ok. 1,5kg oraz corocznie kilkanaście osobników o średniej masie 10kg.

Łowisko specjalne charakteryzuje się jednak bardziej rygorystycznym regulaminem. Miedzy innymi każdy pomost ma swojego gospodarza, który utrzymuje porządek wokół niego. W zamian ma on pierwszeństwo wędkowania na gospodarowanym pomoście w piątek, sobotę i w niedzielę.

W roku 2004 została wprowadzona zasada wypuszczania karpi i amurów cięższych niż 7kg. Jest to inicjatywa karpiarzy działających na jeziorze Salno.

Mapa jeziora Salno