Wedkarstwo_v2


Zarząd koła 52, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński

LP. Imię Nazwisko Funkcja Przynależność do PZW od roku
ZARZĄD KOŁA
1 Józef Kondziela Prezes 1973
2 Władysław Król Skarbnik 1985
4 Eugeniusz Kluj Sekretarz 1989
5 Sławomir Artkop Kapitan Sportowy 1995
6 Krzysztof Gutowski Gospodarz 1984
7 Jerzy Mayka Gospodarz 1973
KOMISJA REWIZYJNA
1 Włodzimierz Kociński Przewodniczący 1977
2 Roman Szoszorowski Wice-przew.
3 Janusz Janczewski członek
SĄD KOLEŻEŃSKI
1 Jerzy Sypniewski Przewodniczący 1977
2 Tadeusz Cichocki członek 1967
3 Stanisław Kośmiński członek