Wedkarstwo_v2

Historia Koła 52 PZW przy Z T Telkom-Telfa

Koło Wędkarskie nr.52 przy Z T Telkom Telfa powstało w 1964 roku z inicjatywy kol. Kazimierza Brudzkiego. W chwili powstania koło liczyło 30 osób. W skład zarządu wchodzili: kol. Kuich, Garstka, Knapowski. Pierwszym prezesem koła został kol. Roman Michalski.

Kolejno prezesami byli kol. Cheliodor Knapowski, Józef Mazurkiewicz, Michał Krupski.

W roku 1970 koło 52 liczyło 218 członków i byliśmy gospodarzami jeziora Smerzyn.

Rok 1979 jest rokiem wielkiego jubileuszu, jest to 100-na rocznica istnienia P Z W. Nasze koło obchodzi jubileusz 15 lat dla upamiętnienia tej rocznicy przepracowano społecznie przy budowie mola na jeziorze Smerzyno (100 godzin), którego jesteśmy gospodarzami.

17 Listopada 1992 zostaje podpisana umowa między Państwowym Gospodarstwem Rybackim Bydgoszcz reprezentowanym przez Kierownika Zakładu Romuald Błażewicz, a Telfa. SA. Bydgoszcz ul. Pilicka 6 reprezentowanym przez Inż. Jerzy Bąk – Dyrektor i Prezes Zarządu oraz mgr inż. Jerzy Litwiniuk – Członek Zarządu. Przedmiotem niniejszej umowy jest udostępnienie jeziora o powierzchni 19,8 ha położonego w miejscowości Salno. Umowa została zawarta na okres 10 lat od 1992 do 2002 roku

W roku 1995 otrzymaliśmy Świadectwo Gospodarza Łowiska. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy upoważnił Zarząd Koła 52 PZW przy AT&T Telfa do prowadzenia samodzielnej gospodarki Rybacko-wędkarskiej na jeziorze Salno gm. Koronowo wg zasad ujętych w regulaminie Gospodarza Łowiska.